ENQUIRIES

Mrs Khwezi Ntombela

Manager

Ms Naomi Mokhele

PR and Marketing

Ms Zama Ndlela

Film Schedulor

Ms Lwandle Ngwenya

Spokeperson

Ms Ngobile Myeni

Facilitator

+27 65 946 2808

+27 73 475 7770

+27 84 611 0661

+27 74 402 9864

+27 73 346 3373

PROUDLY SPONSORED BY

manager@uguff.org

marketing@uguff.org

screenings@uguff.org

registrations@uguff.org

workshops@uguff.org

UGUFF, ALL RIGHTS RESERVED 2020.

NPO No.:

163800